596 632 484 helenakubena@iol.cz

Dětský lékař Marianské Hory

Aktuality | dovolená

2. 2. ordinace bez sestry, 11. 3. – 15. 3. ordinace bez sestry

Vítáme vás na stránkách ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Poskytujeme diagnostikou a léčebně preventivní péči o novorozence, děti a dorost do 19 let. Provádíme standardní a nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se například o aplikaci náušnic, lékařské potvrzení pro vstup dítěte do jeslí, do mateřské školy, na odborné učiliště nebo na střední školu, do dětského tábora, do školy v přírodě, provedeme vyplnění úrazové pojistky + bodové ohodnocení úrazu, vydáme vám potvrzení o zdravotním stavu k účasti na brigádě apod. Máme mnohaletou praxi a děti léčíme na základě moderních medicínských poznatků. Sledujeme vývoj medicíny a našim mladým pacientům poskytujeme tu nejlepší odbornou péči.

Dětský lékař Marianské Hory

Vítáme vás na stránkách ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Poskytujeme diagnostikou a léčebně preventivní péči o novorozence, děti a dorost do 19 let. Provádíme standardní a nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se například o aplikaci náušnic, lékařské potvrzení pro vstup dítěte do jeslí, do mateřské školy, na odborné učiliště nebo na střední školu…

Více

KONTAKT

MUDr. Helena Kuběnová
praktický lékař pro děti a dorost
ič: 45210055

ADRESA:
Mariánské náměstí 600/11, 709 00 Ostrava
Mariánské Hory a Hulváky

TELEFON: 596 632 484
Email: helenakubena@iol.cz.

Ordinační doba

Nemocní Objednaní
Pondělí 7:30 – 11:00 13:00 – 15:00
Úterý 7:30 – 10:00 11:00 – 12:00
Kojenecká poradna
Středa 7:30 – 10:00 11:00 – 12:00
Kojenecká poradna
Čtvrtek 7:30 – 10:00 12:30 – 14:00
Pátek 7:30 – 11:00
Z

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE (217)
  • Revírní bratrská pokladna (213)
Kde nás najdete

Naši ordinaci najdete v Ostravě na Mariánském náměstí č.11.

Ze severní části města od Moravské Ostravy pojedete po ulici Lechowiczova, přijedete na křižovatku s ulici Homopolní, zde odbočíte vlevo a pokračujete kolem autobusové zastávky Ahepjukova, na příští světelné křižovatce odbočíte vlevo do ulice Novinářská, míjíte autobusovou zastávku Sídliště Fifejdy, po levé straně je autoservis A.T.U Auto Technik a čerpací stanice Shell, pokračujete stále rovně až ke kruhovému objezdu, zde odbočíte vpravo do ulice Baarova, přejedete hlavní silnici, ulice Korunní a jste v ulici Emila Filly, na konci bloku odbočíte vlevo do ulice Čelakovského, po levé straně Restaurace Dělnický dům a na konci bloku po levé straně najdete naši ordinaci. Zaparkovat můžete naproti ordinaci.

Z jižní části města pojedete po ulici Plavecká, na křižovatce s Provaznickou ulicí odbočíte vlevo a první ulici doprava a jste na ulici Slezská, po levé straně Střední průmyslová škola, po pravé straně parkoviště, na křižovatce s Edisonovo ulicí odbočte vpravo a přijedete k hlavní silnici Závodní, tady odbočíte vlevo, po pravé straně Městský hřbitov, přejedete železniční trať a na křižovatce ve tvaru Y odbočte vpravo do ulice Rudná, silnice č. 11, po levé straně čerpací stanice Permon, s.r.o., míjíte autobusovou zastávku Ocelářská, před čerpací stanicí Slovnaft odbočte vlevo a jste na ulici Lidická, míjíte autobusovou zastávku Lidická, po pravé straně budova Městské police Ostrava, na druhé křižovatce odbočíte vpravo do ulice Halasova, za prvním blokem odbočte vlevo a jste v ulici Tržní, na příští křižovatce odbočíte opět vlevo do ulice Prokopa Velikého, na konci bloku opět vlevo do ulice Jeremenkova, projíždíte Mírovým náměstím, přejedete rovně křižovatku, po vaší levé straně budova ÚMOb Vítkovice, na konci bloku odbočíte vlevo a ihned vpravo, přejedete železniční trať a jste na ulici 1. máje. Pokračujete rovně kolem tramvajové zastávky Pohraniční a Železářská, po pravé straně ISŠ technická, přejedete světelnou křižovatku s hlavní silnicí 28. října a přijíždíte na Mariánské náměstí, musíte ale pokračovat po ulici Přemyslovců a u autobusové zastávky Mariánské náměstí odbočíte vpravo do ulice Dr. Maye, na konci bloku odbočte vpravo do ulice Čelakovského, po levé straně Restaurace Dělnický dům a na konci ulice po levé straně je naše ordinace a vy jste na místě.

Ze západní části města pojedete po ulici Vršovců, projedete Smetanovo sady a jste na ulici Václavská, na první křižovatce odbočte vpravo a jste na ulici Boleslavova, na čtvrté křižovatce odbočíte vlevo do ulice Mojmírovců, přijedete na křižovatku ve tvaru T, odbočíte vpravo a jste v ulici Přemyslovců. U autobusové zastávky Mariánské námětí odbočte vlevo do ulice Dr. Maye a na konci bloku vpravo do ulice Čelakovského. Přijíždíte na Mariánské náměstí, kde po levé straně najdete budovu s naší ordinací.

Z východní části od Trnkovce pojedete po ulici Na Kopci, přejedete hlavní silnici č. 479 Těšínská a pokračujete po ulici Počáteční kolem autobusové zastávky Hranečník, přejedete po mostě přes řeku Lučina, přes železniční trať, za ní odbočte vpravo do ulice Šenovská, pokračujete rovně opět přes železniční trať, na křižovatce ve tvaru T odbočte vpravo do ulice Podzámčí, za železniční tratí odbočte vlevo a jste na ulici Na Karolíně, přejedete rovně dálniční nájezd, přijedete ke světelné křižovatce, kde odbočíte vlevo do ulice 28. října, pod dálničním nájezdu pokračujete stále rovně, po pravé straně Kino Art, Sad Dr. Milady Horákové, míjíte tramvajovou zastávku Dům Energetiky, za ní u Restaurace Šatlava odbočíte vpravo do ulice Tvorkovských, na druhé křižovatce odbočte opět vpravo do ulice Pražákova, na příští křižovatce odbočíte vlevo do ulice Čelakovského, to už přijíždíte na Mariánské náměstí, na konci náměstí po levé straně je naše ordinace.

Těšíme se na vaši návštěvu!